1987 CHEVROLET R/V 10 - 1GCEV14K1HS127901

PLYMOUTH, MI

HOMEUSED CARSPLYMOUTH, MICHEVROLETR/V 10 › 1GCEV14K1HS127901
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • Used 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 1
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 2
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 3
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 4
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 5
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 6
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 7
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 8
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 9
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 10
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 11
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 12
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 13
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 14
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 15
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 16
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 17
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 18
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 19
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 20
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 21
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 22
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 23
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 24
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 25
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 26
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 27
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 28
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 29
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 30
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 31
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 32
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 33
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 34
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 35
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 36
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 37
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 38
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 39
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 40
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 41
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 42
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 43
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 44
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 45
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 46
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 47
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 48
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 49
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 50
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 51
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 52
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 53
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 54
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 55
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 56
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 57
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 58
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 59
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 60
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 61
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 62
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 63
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 64
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 65
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 66
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 67
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 68
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 69
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 70
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 71
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 72
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 73
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 74
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 75
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 76
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 77
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 78
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 79
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 80
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 81
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 82
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 83
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 84
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 85
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 86
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 87
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 88
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 89
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 90
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 91
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 92
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 93
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 94
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 95
 • 1987 Chevrolet R/V 10 1GCEV14K1HS127901 in Plymouth, MI 96
 • 3-Point Seat Belts
 • 4-Wheel Disc Brakes
 • AM/FM
 • Air Conditioning
 • Alloy Wheels
 • Aluminum Interior Accents
 • Bed Liner
 • Bench Seat
 • Chrome Bumpers
 • Dual Exhaust
 • Floor Mats
 • Independent Suspension
 • Leaf Rear Spring
 • Limited Slip Differential
 • Power Steering
 • Power Windows

1987 Chevrolet Silverado 4X4 Pickup VIN: 1GCEV14K1HS127901 Check out this amazing 1987 Chevrolet Silverado 4X4 Pickup! This Silverado is sporting gray metallic paint with polished trim, amp, grey bedliner, 15 US Mag polished aluminum wheels with 35x12.5R15 Cooper STT tires, dual headlights, chrome bumpers, and polished exhaust tips! Inside, this 87 is fitted with a red interior with brushed aluminum trim, bench seating, shoulder seat belts, power windows, stock gauges, an aftermarket radio, and carpeted floor mats.

Under the hood sits an electronically fuel injected 350ci V8 Engine thats mated to a Muncie SM465 4-Speed manual transmission with a hydraulic clutch! Power is put to the ground through a New Process 208 transfer case, 10 Bolt rear axle with limited slip and an aftermarket girdle, solid front axle with locking hubs, and approximately 3.25:1 gears! Driving this Silverado is a blast and its also loaded with AC, power steering, and 4-wheel power disc brakes! The underside of this 87 looks incredible like the rest of the truck! Take a look underneath to see the beautiful condition of the frame and floors, fuel tanks, leaf spring suspension front and rear, and the dual exhaust system with Flowmaster mufflers! This 1987 Chevrolet Silverado 4X4 Pickup is an beautiful classic thats ready for your next adventure! Any collector or enthusiast would love to own this Silverado and it wont last long! Contact us today before its gone! Contact us today and let VMS park your dream in your driveway! Mechanics: 350ci V8 Engine Engine Number: -Vin: 410959 -Block casting number specifies engine as a 1987-1995 year.

Stock Cylinder Heads: Original Rochester TBI 220 Electronic Fuel Injection -Throttle Body Number: 2500 KCD Muncie SM465 4-Speed Manual Transmission New Process 208 Transfer Case Front Suspension - Leaf Spring Rear Suspension - Leaf Spring 10 Bolt Rear Axle - Gear Ratio: Approximately 3.25:1 -Limited Slip Solid Front Axle - Locking Hubs Front Wheels - 15 Rear Wheels - 15 Front Tires - 35x12.5R15 Rear Tires - 35x12.5R15 Front Brakes - Power Disc Rear Brakes - Power Disc Power Steering Air Conditioning Underside: - Dual Exhaust - Flowmaster Mufflers - Black Painted Frame - Black Painted Floor - New Hardware Body: - Grey Metallic Paint Finish - Bumper Guards - Grey Bedliner - Silverado Package Interior: - Red Interior - Stock Bench Seating amp, Door Panels - Floor Shifter - Floor 4WD Selector - Stock Gauges

Asking price is $89,900. Get quote below, make an offer, find the current sale price or any questions please contact.

CONTACT US MAKE AN OFFER TEST DRIVE


Miles Driven Comparison: 11,562 mi/yr driven less than the national average, which is a good indicator of reliable used vehicle.

Asking price $89,900
near Plymouth, MI 48170
miles driven 73,674 mi
avg. miles 1,938 mi/yr
condition Used
body style Pickup
engine 8 Cyl
transmission Manual
drivetrain 4WD
exterior color Gray
interior color Red
stock # 127901
vin # 1GCEV14K1HS127901
History Vehicle Report
fuel type Gasoline
features Full Options List
scroll up