2016 BMW M3 - WBS8M9C52G5E68775

CARROLLTON, TX

HOMEUSED CARSCARROLLTON, TXBMWM3 › WBS8M9C52G5E68775

$ 47,999

$860.33 Est. Mo.
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • Used 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 1
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 2
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 3
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 4
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 5
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 6
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 7
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 8
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 9
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 10
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 11
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 12
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 13
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 14
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 15
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 16
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 17
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 18
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 19
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 20
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 21
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 22
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 23
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 24
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 25
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 26
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 27
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 28
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 29
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 30
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 31
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 32
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 33
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 34
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 35
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 36
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 37
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 38
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 39
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 40
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 41
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 42
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 43
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 44
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 45
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 46
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 47
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 48
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 49
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 50
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 51
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 52
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 53
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 54
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 55
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 56
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 57
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 58
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 59
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 60
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 61
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 62
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 63
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 64
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 65
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 66
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 67
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 68
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 69
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 70
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 71
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 72
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 73
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 74
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 75
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 76
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 77
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 78
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 79
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 80
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 81
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 82
 • 2016 BMW M3 WBS8M9C52G5E68775 in Carrollton, TX 83

Asking price is $47,999. Get quote below, make an offer, find the current sale price or any questions please contact.

CONTACT US MAKE AN OFFER TEST DRIVE


Asking price $47,999
near Carrollton, TX 75006
miles driven 65,120 mi
avg. miles 8,140 mi/yr
condition Used
body style Sedan
engine 6 Cyl
transmission Automatic
drivetrain RWD
exterior color Black
interior color Red
stock # E68775
vin # WBS8M9C52G5E68775
History Vehicle Report
avg mileage 19 mpg
fuel type Gasoline
features Full Options List

Fuel Efficiency Rating

 • City MPG: 17
 • fuel mpg
 • Hwy MPG: 24

Actual rating will vary with options, driving conditions, driving habits and vehicle condition.

scroll up